Is een Mindfulness Training iets voor mij?

Iedereen heeft wel eens te maken met stress in zijn leven. Werkstress, zorg voor of om de kinderen of ouders, sociale verplichtingen, studiestress, gezondheid. Soms lijkt het allemaal te veel, probeer je alle ballen in de lucht te houden en zou je minder gehaast of afwezig willen zijn. 

Stress kan zich vertalen in allerlei klachten, zoals slecht slapen, hoofdpijn, rugpijn of andere fysieke klachten, maar ook in piekeren, neerslachtigheid, een burn -out of depressie. Veel mensen, zowel jong als oud, krijgen weleens met stressklachten te maken.

Vaak spelen niet alleen externe omstandigheden een rol. Ook onze eigen gedachten en onbewuste patronen kunnen een bijdrage leveren aan onze stressbeleving, onrust of ontevredenheid. En juist daar kan Mindfulness bij helpen. Door het beoefenen van Mindfulness ga je bewuster keuzes maken, ga je in het moment leven en zal je meer genieten van de mooie dingen in het leven.

Wat is Mindfulness?

Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de Mindfulness (“MBSR”) training, heeft mindfulness gedefinieerd als ‘aandacht geven in het moment, bewust en zonder oordeel’. 

Bij Mindfulness gaat het er om aandacht te hebben voor de enige tijd die we hebben om in te leven: het huidige moment, ‘hier’ en ‘nu’. Hoe wij vinden dat dat moment er uit ziet, of juist niet, daar gaat het niet om. Als er maar (bewust) aandacht aan wordt besteed. 

Mindfulness gaat dan ook over een aantal aspecten van aandacht:

  • de aandacht is gericht
  • de aandacht is doelbewust
  • de aandacht is in het hier en nu
  • de aandacht is niet veroordelend

De aandacht is gericht

Gedurende de hele dag wordt je aandacht getrokken door allerlei prikkels: dingen die je ziet, dingen die je hoort, dingen die je denkt, dingen die je voelt. Je kan dus eigenlijk zeggen dat je aandacht heel erg ‘ongericht’ is. Je laat je meevoeren door dat wat de aandacht trekt, en vaak ben je je daar niet eens bewust van. Als je mindfulness beoefent, breng je je aandacht ‘gericht’ ergens naar toe. Je hebt een bewuste intentie om je aandacht te richten in het moment.

De aandacht is doelbewust

We besteden veel tijd en energie aan denken en handelen gericht op doelen in de toekomst. Mindfulness nodigt je uit om aanwezig te zijn in het moment, zodat er ruimte ontstaat om het moment zelf te ervaren. In plaats van doelgericht ben je meer doelbewust aanwezig in je leven.

De aandacht is in het hier en nu

Met mindfulness richt je je aandacht op het hier en nu, op het huidige moment. Je richt je aandacht dus niet op wat er in het verleden is gebeurd of wat er mogelijk in de toekomst kan gaan gebeuren.

De aandacht is niet (ver)oordelend

Je aandacht richten op de ervaring van dit moment vraagt om een open, niet-oordelende houding. Als je oplet, zal je merken dat dit één van de moeilijkste aspecten is van de aandacht die je bij mindfulness beoefent. Je bent nu eenmaal gewend om je ervaringen direct te beoordelen als ‘prettig’, ‘mooi’, ‘lekker’, ‘goed’, ’onprettig’, ‘lelijk’, ‘vies’, ‘slecht’ etc. Je hebt direct je oordeel klaar over dat wat je aandacht trekt, over dat wat je ervaart. Een open, niet-oordelende houding heeft ruimte voor je volledige ervaring, voor elke ervaring, zonder onderscheid te maken.